Inspirováno skutečnými událostmi

Vědci z Univerzity Münster: „Odlišná živočišná identita není nemoc“

Vědci z münsterské univerzity zveřejnili výsledky výzkumu, který jasné ukazuje, že odlišná živočišná identita není nemoc a jedince, považující se za koně, psy, či jiná zvířata, není možné vyčleňovat ze společnosti, či je dokonce posílat na nedobrovolnou léčbu.

Jistě jste v médiích postřehli zmínku o doporučení pro britské lékaře, říkat nastávajícím maminkám „těhotný člověk“ pro případ, že jde o osobu, která se cítí být mužem v ženském těle. Pomiňme nyní pochyby, co vede muže k dobrovolnému otěhotnění, protože přichází něco, co zachází mnohem dál.

Vědci z münsterské univerzity zkoumali celkem 81 osob, které se cítí být nějakým zvířetem „uvězněným“ v lidském těle. Zajímají-li vás podrobnosti, jednalo se 21 psů, 17 koček, 15 koní, 11 ptáků, 7 opic, 3 ovce, 2 krokodýly, 1 kosatku a dokonce 4 zvířata neurčeného druhu. Vědci byli s těmito osobami ve stálém kontaktu po dobu 23 měsíců. Doprovodili je na veškerá vyšetření, sledovali je v jejich přirozeném prostředí a přimhouřili několikrát oči nad drobnými zraněními od zubů, či drápů.

Výsledky výzkumu jsou pro běžné smrtelníky, kteří se neumí vžít do situace těchto osob, nepochybně šokující. Žádná ze zkoumaných osob prokazatelně netrpí žádnou psychickou nemocí a jejich pocity se zakládají na skutečném nastavení jejich mysli. Není sebemenší důvod je jakkoliv diskriminovat na úřadech, při pracovních pohovorech a dalších úkonech běžného života lidí, či zvířat.

Vědci také připravili několik doporučení, které je vhodné co nejdříve zapracovat do legislativy Evropské unie. Doporučují, mimo jiné, neoslovovat těhotné osoby pojmem „těhotný člověk“, ale „jedinec ve stádiu množení“, upravit nařízení pro toalety, aby bylo více prostoru pro jedince neurčené identity, nastavit odpovídající kvóty pro zaměstnávání těchto jedinců ve společnostech s více než 20000 zaměstnanci a mnoho dalších.

Díky německým vědcům tedy bude v našem světě opět o něco méně nepřijatelné diskriminace a nezbývá, než jim popřát mnoho úspěchů v dalších výzkumech. Výzkum však otevírá další, velmi kontroverzní otázky ohledně registrovaných partnerství, či případných adopcí. Převáží právo koně na adopci dítěte, nad právem dítěte vyrůstat bez toho, aby se mu spolužáci smáli, že jej vychovává kůň?

Čtěte dále...


Diskuze


Kontakt

info@getmedia.pub
FACEBOOK
TWITTER
Mimochodem, používáme cookies, jako každý, ale musíme vám to sem napsat.

Info

Jména skutečných osob v neskutečných souvislostech.
Zprávy se snažíme psát tak, aby bylo evidentní, že nejsou pravdivé. Kdo to nepozná a nepřečte si ani tuto patičku, tak by PROBOHA! neměl chodit k volbám.
Prostě, není to pravda, i když mohla by být.

Reklama

Pokud u nás chcete inzerovat, není žádný problém. Napíšeme naprosto cokoliv, pokud nám zaplatíte odpovídající částku. Zkorumpovaná jsou v Čechách všechna média kromě Parlamentek, tak proč bychom měli zůstat pozadu?